Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej183280
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach, proszę wybrać zakładkę54333
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze24536
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami22765
Oglosznie o naborze na stanowisko Referent ds. usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu21000
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej19123
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK18919
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu. Wymiar czasu pracy 1/4 etatu18039
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu17694
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych. Nauczyciel języka angielskiego17470
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej17466
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Starszy referent w dziele finansowo-księgowym"17455
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""16705
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Głowny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu16483
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16386
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej16377
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczenego pod nazwą "NIE dla bierności zawodowej ! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz" Realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki15913
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer""15648
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu ogłasza nabór na stanowisko "Specjalista ds. finansowo-księgowych - kasjer"15327
Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY15288
Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY15266
Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy15019
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych14907
Kierownik Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Adm.Szkół w Małogoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowego14260
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej13943
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. Zamówień Publicznych w Referacie Inwestycji Projektów Strukturalnych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu13550
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym13282
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności13122
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie12968
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej12910
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach im. Bohaterów Monte Cassino12881
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ12854
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu12645
Struktura organizacyjna12492
Ogłoszenie o naborze na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małogoszcz12309
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej12295
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym12261
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. kasy w referacie finansowym12226
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Małogoszczu11776
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszcz w wymiarze ½ etatu11772
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarowania Odpadami w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu11709
Nabór na stanowisko specjalisty ds kadr w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Małogoszczu11698
Statut ZGKiM11496
Wydanie dowodu osobistego11367
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej11328
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach11288
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK11226
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik ds. Gospodarki Odpadami11068
Plany Zagospodarowania Przestrzennego11043

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-20 15:11:47, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)