Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2017-10-20 12:28:31Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5676)
2017-10-20 12:23:56Bartosz BarańskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5676
2017-10-20 12:23:24Bartosz BarańskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5676
2017-10-20 12:22:26Bartosz BarańskiDodano artykuł o tytule: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium (obejmującego część miasta Małogoszcz i część sołectw: Leśnica, Wrzosówka, Zakrucze i Żarczyce Duże), wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla niniejszej zmiany
2017-10-04 12:31:07Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5675)
2017-10-04 12:30:34Bartosz BarańskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5675
2017-10-04 12:30:22Bartosz BarańskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5675
2017-10-04 12:30:08Bartosz BarańskiDodano artykuł o tytule: Oświadczenie majątkowe Andrzej Staniek złożone na podstawie art. 24 h ust 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz 446, 1579, 1948, Dz. U z 2017 r. poz. 730, 935) w związku z przejściem na emeryturę i rozwiązaniem umowy o pracę
2017-10-02 13:36:26Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5650)
2017-10-02 13:36:01Bartosz BarańskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5650
2017-10-02 13:35:59Bartosz BarańskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5650
2017-10-02 13:29:54Bartosz BarańskiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Uchwała Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017-10-02 13:29:54Bartosz BarańskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5650
2017-09-22 15:31:49Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5674)
2017-09-22 15:31:49Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5670)
2017-09-22 15:31:49Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5671)
2017-09-22 15:31:49Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5672)
2017-09-22 15:31:49Bartosz BarańskiOpublikowano artykuły o ID:(5673)
2017-09-22 15:30:41Bartosz BarańskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5674
2017-09-22 15:30:29Bartosz BarańskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5674
2017-09-22 15:29:39Bartosz BarańskiDodano artykuł o tytule: Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 5 września 2017 roku
2017-09-22 15:27:51Bartosz BarańskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5673
2017-09-22 15:27:38Bartosz BarańskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5673
2017-09-22 15:27:31Bartosz BarańskiDodano artykuł o tytule: Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 31 sierpnia 2017 roku
2017-09-22 15:24:59Bartosz BarańskiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5672
2017-09-22 15:24:49Bartosz BarańskiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=5672

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-20 12:28:31, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)