Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium (obejmującego część miasta Małogoszcz i część sołectw: Leśnica, Wrzosówka, Zakrucze i Żarczyce Duże), wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla niniejszej zmiany

Zbieranie statystyk

PROJEKT ZMIANY NR 4 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 25.09.2017 DO 23.10.2017 R.

Zbieranie statystyk

ROZSTRZYGNIĘCIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ w sprawie uwag wniesionych do zmiany Nr 3 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. z terminem wpływania uwag do dnia 04 lipca 2017 r. oraz publiczną dyskusją w dniu 20 czerwca 2017 r.

Zbieranie statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami zawartymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, (obejmującego część południowo-zachodnią) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu

Zbieranie statystyk

PROJEKT ZMIANY NR 3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 19.06.2017 DO 17.07.2017 R.

Zbieranie statystyk

PROJEKT ZMIANY NR 3 MPZP GMINY MAŁOGOSZCZ, OBEJMUJĄCEGO PŁD-ZACH CZĘŚĆ GMINY MAŁOGOSZCZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I OPRACOWANIEM EKOFIZJOGRAFICZNYM WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH 22.05.2017 DO 20.06.2017 R.

Zbieranie statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami z wyłożonym do publicznego wglądu projekcie

Zbieranie statystyk

Zamiana nr 4

Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w sprawie uwag wniesionych do projektu nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium Wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 22 grudnia 2014 r.-23 stycznia 2015 r. oraz do prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium

Zbieranie statystyk

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 2 "Tudium Uwarunkowań iKierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-09 14:35:42, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)