Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarowania Odpadami w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko podinspektor ds. Zamówień Publicznych w Referacie Inwestycji Projektów Strukturalnych i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko INSPEKTOR DS.KADR W SAMORZĄDOWYM CENTRUM OŚWIATY

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowym

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Windykacji należności

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów na stanowisko pracy: Księgowy w ZEAS w Malogoszczu

Zbieranie statystyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 15:29:3, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)