Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zbieranie statystyk

Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

Zbieranie statystyk

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek, odroczenie podatku, rozłożenie na raty

Zbieranie statystyk

Ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

Zbieranie statystyk

Ulga inwestycyjna

Zbieranie statystyk

Ulga żołnierska

Zbieranie statystyk

Informacje /deklaracje/ w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 15:31:54, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)