Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Zbieranie statystyk

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zbieranie statystyk

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zbieranie statystyk

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zbieranie statystyk

Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 15:31:54, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)