Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 2018 roku

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie znak SKO.OŚ-60/3615/202/2017

Zbieranie statystyk

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 r. udzielanych dla niepublicznych przedszkoli

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.VIII.752.25.2017 z dn. 20.11.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7821.1.6.2017 z dn. 20.11.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7821.1.6.2017 z dn. 21.09.2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7821.1.6.2017 z dn. 24.08.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.3.6621.27.2017.KS.3 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 Chęciny - Małogoszcz

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak: RGN.6740.1.10.2016 z dn. 22.06.2017

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-09 14:35:42, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)