Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Oświadczenie majątkowe Krystyna Świerczyńska złożone w dniu wygaśnięcia pełnienia obowiązków Dyrektora

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Joanna Łabędzka złożone w dniu wygaśnięcia pełnienia obowiązków Dyrektora

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Grzegorz Orłowski złożone w dniu wygaśnięcia pełnienia obowiązków Dyrektora

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2017 r.

Zbieranie statystyk

Jan Tracz - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31.10.2017 w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Andrzej Staniek złożone na podstawie art. 24 h ust 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz 446, 1579, 1948, Dz. U z 2017 r. poz. 730, 935) w związku z przejściem na emeryturę i rozwiązaniem umowy o pracę

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2016 r.

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Marek Paździor złożone na podstawie art 24 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz. 446, 1579) tj. w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora ZGKiM w Małogoszczu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Andrzej Skrobot złożone na podstawie art 24 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz. 446)

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2015 r.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-18 09:23:10, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)